Ay: 8 Yıl: 2023
Sayı: 2 Cilt: 1

Tam PDF

Tam PDF
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 0-0

Derleme

Perfüzyonistlerin Hukuki Sorumlukları
 • Leyla Kaya
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 41-46 DOI: 10.4274/tjccp.galenos.2023.43534

Araştırma

Koroner Bypass Ameliyatlarında Kullanılan Prime Solüsyonların Postoperatif Kan Transfüzyonuna Etkisi
 • Taylan Topaç
 • Ali Kocailik
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 47-52 DOI: 10.4274/tjccp.galenos.2023.65265
Açık Kalp Cerrahisinde, Vakum Destek Kullanılan Robotik ve Minimal İnvaziv Cerrahi ile Vakum Destek Kullanılmayan Geleneksel Açık Kalp Ameliyatlarının Karşılaştırılması
 • Tayfun Solak
 • Nazan Atalan Özlen
 • Hilal Can
 • Tamer Aksoy
 • Haşim Üstünsoy
 • Edanur Akpınar
 • Koray Ak
 • Sinan Arsan
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 53-61 DOI: 10.4274/tjccp.galenos.2023.75046
Kardiyopulmoner Baypass Uygulanan Endokardiyal Yastık Defektli Pediatrik Olgularda Modifiye Ultrafiltrasyonun İnterlökin-6, İnterlökin-8 ve TNF-alfa Düzeylerine Etkisi
 • Edanur Akpınar
 • Nazan Atalan Özlen
 • Nilgün Kansak
 • Hilal Can
 • Tayfun Solak
 • Numan Ali Aydemir
 • Sinan Arsan
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 62-69 DOI: 10.4274/tjccp.galenos.2023.83007
Açık Kalp Cerrahisinde Kardiyotomi Rezervuar ile Ototransfüzyon Kullanımının Karşılaştırılması
 • Hilal Can
 • Nazan Atalan
 • Tayfun Solak
 • Nihal Kolbaş
 • Edanur Akpınar
 • Selim İsbir
 • Sinan Arsan
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 70-77 DOI: 10.4274/tjccp.galenos.2023.29974

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler