Ay: 12 Yıl: 2023
Sayı: 3 Cilt: 1

Tam PDF

Tam Sayı PDF
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 0-0

Araştırma

Pediatrik Açık Kalp Cerrahisi Ameliyatlarında Kardiyopulmoner Bypass Sonrası Uygulanan Modifiye Ultrafiltrasyonun Etkisi
 • Esra Özbek
 • Tarık Demir
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 78-84 DOI: 10.4274/tjccp.galenos.2023.52724
Yetişkin Açık Kalp Cerrahisi Ameliyatlarında Kullanılan Farklı Kardiyoplejik Solüsyonların İntraoperatif Serebral Doku Oksijenasyonuna Etkisi
 • Mustafa Erkan
 • Ali Kocailik
 • Buğra Harmandar
 • Hande İştar
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 85-91 DOI: 10.4274/tjccp.galenos.2023.78942
Kardiyopulmoner Bypassta Kullanılan Farklı Yüzey Alanlarına Sahip Membran Oksijenatörlerin Oksijen Transferi ve Hemoliz Üzerine Etkisi
 • Beyza Güneş
 • Ali Kocailik
 • Ayhan Güneş
 • Taylan Adademir
 • Mehmet Kaan Kırali
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 92-100 DOI: 10.4274/tjccp.galenos.2023.39974
MUF Uygulanan Hastalarda Akciğer Basınçlarının Preoperatif-postoperatif Karşılaştırılması
 • Zeynep Averbek Arslan
 • Ali Kocailik
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 101-110 DOI: 10.4274/tjccp.galenos.2023.63825

Olgu Sunumu

Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrası Ciddi Trakeal Stenozlu Bir Olguda Başarılı Ekstrakorporeal Kardiyopulmoner Resüsitasyon
 • Hacer Uçmak
 • Fevzi Kahveci
 • Hasan Özen
 • Emrah Gün
 • Edin Botan
 • Anar Gurbanov
 • Burak Balaban
 • Merve Havan
 • Ergun Ergün
 • Nazan Çobanoğlu
 • Zeynep Eyileten
 • Tanıl Kendirli
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 111-114 DOI: 10.4274/tjccp.galenos.2023.41636

Diğer

2023 Hakem Dizini
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 0-0
2023 Yazar Dizini
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 0-0
2023 Konu Dizini
Turk J Clin Cardiov Perfusion 2023; 1: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler